22 dic. 2010

MONOKINO "Human Error" 2009

Tracklist:
1. Monokino - New Kid (03:29)
2. Monokino - Move On (02:47)
3. Monokino - Someone Strange (03:58)
4. Monokino - Boring Combination (04:23)
5. Monokino - Machine Gun (04:41)
6. Monokino - Love Songs (04:36)
7. Monokino - I'm Not What I Wanted To Be (03:42)
8. Monokino - Toast (03:13)
9. Monokino - All Of Their Dreams (02:50)
10. Monokino - Are Not You Moved? (04:40)
11. Monokino - Final Plug (05:23)
12. Monokino - New Kid (Piano Version) (03:30)

     DESCARGA

No hay comentarios: